วันเสาร์ 23 กุมภาพันธ์ 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > อยากรวยแชร์เก็บไว้ด่วน!! คาถา “บูชา 9 พญานาค” ขอพรให้มีโชคลาภบารมี ร่ำรวยเงินทอง!! มหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่

อยากรวยแชร์เก็บไว้ด่วน!! คาถา “บูชา 9 พญานาค” ขอพรให้มีโชคลาภบารมี ร่ำรวยเงินทอง!! มหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 3 ตุลาคม 2017

 

“เราเข้าใจเพื่อจะได้เชื่อ และเราเชื่อเพื่อจะได้เข้าใจ
บางสิ่งบางอย่างเราไม่เชื่อนอกจากเราจะเข้าใจ
และก็มีบางอย่างที่เราจะเข้าใจไม่ได้เลย ถ้าเราไม่เชื่อ
ปัญญาและศรัทธานั่นต้องอาศัยกันและกัน
เป็นเหตุเป็นผลกันและกัน”
#หนึ่งนาคาผู้มีหน้าที่เผยแพร่บารมีองค์ปู่ย่านาคราช

พญานาค สัตว์ชั้นสูงในพุทธศาสนาที่คนไทยนับถือบูชาและเชื่อว่ามีตัวตนจริงอยู่ในแม่น้ำโขง ซึ่งในศาสนาพุทธพญานาคคือผู้ปกป้องพระพุทธเจ้า เรียกว่ามีคุณความดีเป็นอย่างมากต่อศาสนาพุทธ ปัจจุบันพญานาคเป็นที่เคารพบูชาของคนจำนวนมาก เพราะท่านให้โชคลาภอย่างน่าอัศจรรย์โดยเฉพาะเรื่องของเงินทองและความร่ำรวย ซื้อหวยก็ถูกหวย เล่นหุ้นก็ร่ำรวยเพราะบารมีจากพญานาคช่วยหนุนพลังดวงให้อยู่สูงกว่าคนอื่น

1.พญาอนันตนาคราช คาถาบูชา องค์อนันตนาคราคธิบดี สิริมหานาคา วิสุทธิเทวา ปูเชมิฯ

Advertisement

2.พญาภุชงค์นาคราช คาถาบูชา องคืภุชงค์นาคาธิบดี สิริมหานาคา วิสุทธิเทวา ปูเชมิ

3.พญามุจลินท์นาคราช คาถาบูชา องค์มุจลินท์นาคาธิบดี สิริมหานาคา วิสุทธิเทวา ปูเชมิฯ

4.พญาศรีสัตตนาคราช คาถาบูชา องค์ศรีศัตตนาคาธิบดี สิริมหานาคา วิสุทธิเทวา ปูเชมิฯ

5.พญาศรีสุทโธนาคราช คาถาบูชา องค์ศรีสุทโธนาคาธิบดี สิริมหานาคา วิสุทธิเทวา ปูเชมิฯ


6.พญาเกล็ดแก้วนาคราช คาถาบูชา องค์เกล็ดแก้วนาคาธิบดี สิริมหานาคา วิสุทธิเทวา ปูเชมิฯ

 

 

7.พญาดำแสนสิริจันทรานาคราช คาถาบูชา องค์แสนสิริจันทรานาคาธบดี สิริมหานาคา ปูเชมิ


8.พญายัสมันนาคราช คาถาบูชา องค์ยัสมัญนาคาธิบดี สิริมหานาคา วิสุทธิเทวา ปูเชมิ

9.พญาครรตะศรีเทวานาคราช คาถาบูชา องค์ครรตะศรีเทวานาคาธิบดี วิสุทธิเทวา ปูเชมิฯ

พญานาคที่รักษาองค์พระธาตุพนมทั้ง 7 ได้แก่ พญาสัญโทนาคราช มาจากสระอโนดาตกับนาคบริวารอีก 6องค์
คือ พญาศีลวุฒนาโค พญาหิริวุฒินาโค พญาโอตตัปปะวุฒินาโค  พญาพาหุสัจจะวุฒินาโค พญาจาคะวุฒินาโค และพญาปัญญาเตชะวุฒินาโค “คาถาบูชา องคืสัทโธนาคาธิบดี สิริมหานาคา วิสุทธิเทวา ปูเชมิฯ”

หากจะบูชานาคราชองค์อื่นๆ ให้เปลี่ยนคำนำหน้าเป็นองค์นั่นๆ แต่หากเป็นองค์นาคีเช่น ต้องการบูชาย่าศรีประทุมมาก็ว่า องค์ศรีประทุมมามาหานาคินี วิสุทธิเทวี ปูเชมิฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าววันนี้

error: Alert: Content is protected !!